Aarhus Klunserne er en frivillig og folkelig hjælpeorganisation der hovedsageligt består af frivillige kræfter med hjertet på det helt rette sted. De frivillige er således det afgørende element hos Aarhus Klunserne.

Da der i 1984 blev en intern uenighed i den daværende genbrugsorganisation Abbé Piérre, var der en halv snes personer, som besluttede at etablere egen forening kaldet Aarhus Klunserne. Den blev etableret d. 26 november 1984. Indenfor det første år flyttede vi til Lading i et nedlagt landbrugsejendom kaldet Poppelgården med 2 tønder land og et stuehus fra 1850'erne. De gamle stald- og ladebygninger blev brugt til salg af genbrugsting. Uheldigvis brændte næsten hele Poppelgården ned nytårsaften 2016. Kun stuehuset blev reddet i branden. Heldigvis havde mejeriet lige over på den anden side af vejen nogle ledige lokaler. Dem lejede vi. Ca. 1½ måned efter branden havde vi åbnet en midlertidig butik i disse lokaler, indtil vi vidste mere om, hvad der skulle ske med Poppelgården. Ca. 2 år efter branden var den nedbrændte bygning dog bygget op på ny, og den bruges i dag som butik.

I mere end 30 år har Aarhus Klunserne beskæftiget sig med humanitært arbejde ved salg af genbrugsting. Overskuddet går bl.a. til støtteprojektor rundt omkring i verden samt meget andet.

Som frivillig hos Aarhus Klunserne indgår du i et fællesskab, hvor vi brænder for humanitært arbejde og genanvendelse. Vi er en rummelig arbejdsplads, hvor der er albuerum og plads til alle. Der tages hensyn til den enkeltes medarbejders ydeevne og formåen. Vi har ingen krav om timetal. Aarhus Klunserne dækker dine udgifter til transport, og du får gratis arbejdstøj. De er også plads til dig, hvis du kunne tænke dig, at omforandre tøj, møbler eller andet eller reparere effekter. Vi stiller genre værktøj, symaskiner mm. til rådighed. 

Aarhus Klunserne tilbyder desuden mere faste aftaler i form af praktikforløb, arbejdsprøvning m.m. i samarbejde med de omkringliggende kommuner.

Hvis du har lyst til at vide mere om det frivillige arbejde hos Aarhus Klunserne, så kan du kontakte os på tlf.: 86 94 86 11. Du er også velkommen til at møde personligt op, snakke med os og aftale nærmere.